املاک پلاک همدان www.Plake.ir


جستجو
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014623
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014622
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014622
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : میدان مدرس
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014621
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 5
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014620
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014619
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014618
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 4
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014617
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 4
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014615
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014616
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار شاهد
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014614
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014613
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : صدف
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014612
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : صدف
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014612
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014611
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : هنرستان
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014610
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 7
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014609
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 7
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014608
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 8
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014607
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014606
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014605
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۴
تعداد بازدید : 9
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014599
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : گلزار
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014604
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش مجتمع آپارتمانی
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014603
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014602
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : شهرک الوند
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014601
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 11
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014600
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014598
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014597
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014597
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 14

صفحه 1 از 104