املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013741
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 13
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : شکریه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013719
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۲
تعداد بازدید : 26
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013647
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۴
تعداد بازدید : 20
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : میدان بیمه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013581
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۳۰
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013425
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۲
تعداد بازدید : 51
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده فقیره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013385
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۱
تعداد بازدید : 48
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : روستای یکانه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013379
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۱
تعداد بازدید : 46
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013190
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۱
تعداد بازدید : 55
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013108
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۳
تعداد بازدید : 61
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : عمار
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013078
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱
تعداد بازدید : 55
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013071
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱
تعداد بازدید : 55
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : مریانج
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012979
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳
تعداد بازدید : 75
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012968
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۱
تعداد بازدید : 71
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012949
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۳۰
تعداد بازدید : 66
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012782
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۲۴
تعداد بازدید : 82
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : چهار راه بابک
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012703
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۲/۲۱
تعداد بازدید : 84
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012627
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۱/۲۷
تعداد بازدید : 88
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012518
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۴
تعداد بازدید : 110
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده فقیره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012404
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۳
تعداد بازدید : 128
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده فقیره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012405
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۳
تعداد بازدید : 125
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : بعثت
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012394
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۹/۳۰
تعداد بازدید : 119
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : استادان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012270
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۹/۷
تعداد بازدید : 143
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012212
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۸/۲۸
تعداد بازدید : 139
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده دیوین
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012215
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۸/۲۸
تعداد بازدید : 136
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012211
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۸/۲۸
تعداد بازدید : 144
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده تهران
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012180
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۸/۱۸
تعداد بازدید : 154
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012051
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۷/۱۰
تعداد بازدید : 170
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده تهران
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20011978
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۶/۱۸
تعداد بازدید : 171
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20011877
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۵/۲۶
تعداد بازدید : 179
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : هنرستان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20011143
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۷
تعداد بازدید : 238
صفحه 1 از 3 ;