املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014322
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : روستای یلفان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014316
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : عمار
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014309
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۳۰
تعداد بازدید : 27
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : عمار
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014310
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۳۰
تعداد بازدید : 110
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014081
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تعداد بازدید : 29
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : بعثت
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014080
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تعداد بازدید : 38
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : کوچه مشکی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014012
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۴
تعداد بازدید : 46
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013974
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تعداد بازدید : 59
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده تهران
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013966
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۲۴
تعداد بازدید : 45
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013893
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۳
تعداد بازدید : 49
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : پیشاهنگی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013887
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۲۹
تعداد بازدید : 45
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013741
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 48
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : شکریه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013719
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۲
تعداد بازدید : 79
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013647
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۴
تعداد بازدید : 53
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : میدان بیمه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013581
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۳۰
تعداد بازدید : 84
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013425
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۲
تعداد بازدید : 84
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده فقیره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013385
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۱
تعداد بازدید : 86
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : روستای یکانه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013379
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۱
تعداد بازدید : 76
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013190
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۱
تعداد بازدید : 87
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013108
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۳
تعداد بازدید : 92
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : عمار
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013078
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱
تعداد بازدید : 84
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013071
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱
تعداد بازدید : 87
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : مریانج
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012979
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳
تعداد بازدید : 103
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012968
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۱
تعداد بازدید : 101
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012949
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۳۰
تعداد بازدید : 94
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012782
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۲۴
تعداد بازدید : 111
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : چهار راه بابک
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012703
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۲/۲۱
تعداد بازدید : 115
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012627
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۱/۲۷
تعداد بازدید : 115
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012518
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۴
تعداد بازدید : 139
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده فقیره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012404
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۳
تعداد بازدید : 157
صفحه 1 از 2 ;