املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان سیلو
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013485
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۱۰
تعداد بازدید : 38
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013277
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۱۴
تعداد بازدید : 62
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013250
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۷
تعداد بازدید : 57
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013241
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۷
تعداد بازدید : 54
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012793
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۲۷
تعداد بازدید : 91
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012774
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۲۱
تعداد بازدید : 91
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012741
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۱۶
تعداد بازدید : 93
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012728
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۱۵
تعداد بازدید : 87
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20010226
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۵/۶
تعداد بازدید : 364
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شهرک شهید بهشتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009829
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۲/۱
تعداد بازدید : 520
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009723
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱
تعداد بازدید : 509
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : بلوار فاطمیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009372
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۱۱
تعداد بازدید : 521
صفحه 1 از 1 ;