املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : تختی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014221
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۱۸
تعداد بازدید : 10
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014196
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۲۴
تعداد بازدید : 58
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014194
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۲۴
تعداد بازدید : 51
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014193
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۲۴
تعداد بازدید : 63
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان سیلو
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013485
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۱۰
تعداد بازدید : 74
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013277
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۱۴
تعداد بازدید : 93
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013250
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۷
تعداد بازدید : 91
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013241
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۷
تعداد بازدید : 90
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012793
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۲۷
تعداد بازدید : 121
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012774
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۲۱
تعداد بازدید : 122
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012741
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۱۶
تعداد بازدید : 130
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012728
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱/۱۵
تعداد بازدید : 125
صفحه 1 از 1 ;