املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014342
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014305
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 44
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان امام
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014295
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 46
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان امام
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014294
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان امام
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014242
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۰
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان فردوسی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014236
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۱۹
تعداد بازدید : 14
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان فردوسی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014218
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۱۶
تعداد بازدید : 18
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014214
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۱۶
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان امام
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014190
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۲۳
تعداد بازدید : 56
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : جولان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014167
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تعداد بازدید : 39
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014155
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تعداد بازدید : 40
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014104
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تعداد بازدید : 69
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : پاستور
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014097
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تعداد بازدید : 63
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان باباطاهر
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014077
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۳
تعداد بازدید : 36
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : پاستور
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013991
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۱
تعداد بازدید : 39
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013963
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۲۱
تعداد بازدید : 59
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : فرهنگ
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013940
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۱۶
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : جاده کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013921
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۱۱
تعداد بازدید : 53
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013914
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۹
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013901
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۵
تعداد بازدید : 52
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013845
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۹
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013790
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۹
تعداد بازدید : 51
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013772
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 46
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : کوچه مشکی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013769
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013767
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۴
تعداد بازدید : 70
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013714
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 60
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013693
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان فردوسی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013671
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۰
تعداد بازدید : 109
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013640
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۳
تعداد بازدید : 67
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013638
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۳
تعداد بازدید : 67
صفحه 1 از 7 ;