املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013790
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۹
تعداد بازدید : 13
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013772
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : کوچه مشکی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013769
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013767
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۴
تعداد بازدید : 22
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013714
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 20
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013693
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 14
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان فردوسی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013671
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۰
تعداد بازدید : 20
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013640
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۳
تعداد بازدید : 20
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013638
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۳
تعداد بازدید : 23
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013616
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۷
تعداد بازدید : 41
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : کولانج
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013600
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳
تعداد بازدید : 24
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان دانشگاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013556
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۷
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013542
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۷
تعداد بازدید : 23
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013540
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۴
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان سیلو
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013503
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۱۵
تعداد بازدید : 24
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان سیلو
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013502
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۱۵
تعداد بازدید : 22
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013467
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۵
تعداد بازدید : 32
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان دانشگاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013410
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۶
تعداد بازدید : 49
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013368
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۷
تعداد بازدید : 47
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : جاده تهران
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013363
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱
تعداد بازدید : 47
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : پاستور
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013352
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۳۱
تعداد بازدید : 43
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میدان امام
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013345
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۲۹
تعداد بازدید : 47
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013265
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۱۲
تعداد بازدید : 51
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013240
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۷
تعداد بازدید : 47
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013216
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۷
تعداد بازدید : 52
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013215
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۷
تعداد بازدید : 54
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : فرعی باباطاهر
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013184
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۹
تعداد بازدید : 53
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : شهرک فرهنگیان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013113
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۳
تعداد بازدید : 63
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013039
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳۰
تعداد بازدید : 56
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012950
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۳۰
تعداد بازدید : 67
صفحه 1 از 6 ;