املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014725
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 28
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014717
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۱۷
تعداد بازدید : 27
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014701
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۱۴
تعداد بازدید : 31
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014692
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۱۲
تعداد بازدید : 30
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014668
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۷
تعداد بازدید : 37
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014659
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۴
تعداد بازدید : 38
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014658
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۴/۴
تعداد بازدید : 43
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014636
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۲۹
تعداد بازدید : 43
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014615
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۲۶
تعداد بازدید : 38
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014599
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۲۳
تعداد بازدید : 36
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014594
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۲۱
تعداد بازدید : 33
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014568
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۱۹
تعداد بازدید : 37
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014544
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۱۲
تعداد بازدید : 47
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014490
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳۱
تعداد بازدید : 49
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : تختی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014479
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲۷
تعداد بازدید : 54
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014454
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲۳
تعداد بازدید : 51
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014443
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲۰
تعداد بازدید : 154
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014440
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۹
تعداد بازدید : 53
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014410
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۶
تعداد بازدید : 47
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014340
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 67
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014327
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 93
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014276
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 68
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014252
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۱
تعداد بازدید : 56
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014181
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۲۱
تعداد بازدید : 106
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014125
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۵
تعداد بازدید : 120
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014057
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۱۷
تعداد بازدید : 142
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : منوچهری
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014030
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۹
تعداد بازدید : 150
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013988
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد بازدید : 161
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013900
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۵
تعداد بازدید : 111
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013817
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 83
صفحه 1 از 3 ;