املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013817
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 8
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013812
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۳
تعداد بازدید : 12
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013786
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 14
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013760
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳۰
تعداد بازدید : 24
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013755
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۹
تعداد بازدید : 26
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : پیشاهنگی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013731
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۴
تعداد بازدید : 22
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : میدان بیمه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013578
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۳۰
تعداد بازدید : 37
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013524
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۳
تعداد بازدید : 33
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013507
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۱۵
تعداد بازدید : 53
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013468
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۵
تعداد بازدید : 50
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013466
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۵
تعداد بازدید : 44
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013446
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۹
تعداد بازدید : 42
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : استادان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013444
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۸
تعداد بازدید : 35
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013443
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۸
تعداد بازدید : 41
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : عمار
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013422
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۲
تعداد بازدید : 40
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013417
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۲
تعداد بازدید : 43
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013415
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۶
تعداد بازدید : 54
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013394
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۳
تعداد بازدید : 63
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013382
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱۱
تعداد بازدید : 54
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013366
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۴
تعداد بازدید : 65
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013295
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۲۳
تعداد بازدید : 61
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013272
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۱۴
تعداد بازدید : 74
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013269
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۱۴
تعداد بازدید : 65
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013234
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۴
تعداد بازدید : 69
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013141
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۰
تعداد بازدید : 81
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013137
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۰
تعداد بازدید : 111
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013089
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲
تعداد بازدید : 73
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013054
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳۰
تعداد بازدید : 98
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013032
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۲۹
تعداد بازدید : 78
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013013
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۲۵
تعداد بازدید : 71
صفحه 1 از 3 ;