املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014508
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : کمال آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014500
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014496
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک فرهنگیان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014493
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014467
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲۶
تعداد بازدید : 37
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهناز
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014466
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲۵
تعداد بازدید : 35
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : هنرستان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014442
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۹
تعداد بازدید : 41
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : امامزاده عبدالله
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014431
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۸
تعداد بازدید : 41
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : پردیس
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014414
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۶
تعداد بازدید : 26
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : تختی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014409
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۶
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شکریه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014388
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۰
تعداد بازدید : 51
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : استادان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014377
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۹
تعداد بازدید : 43
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014374
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۹
تعداد بازدید : 41
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014365
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۶
تعداد بازدید : 46
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014364
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۶
تعداد بازدید : 56
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014353
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۴
تعداد بازدید : 41
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014347
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۴
تعداد بازدید : 39
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک شهید بهشتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014331
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 35
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : صدف
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014324
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 33
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : رکنی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014323
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 38
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014321
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 36
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014317
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 35
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014314
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۳۰
تعداد بازدید : 41
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014299
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 64
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014288
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 59
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : پیشاهنگی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014283
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 59
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014282
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 53
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : سبدبافان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014281
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 54
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014270
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۵
تعداد بازدید : 38
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014258
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۱
تعداد بازدید : 36
صفحه 1 از 11 ;