املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : صدف
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013802
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۲
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : صدف
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013801
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۲
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار خرمرودی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013800
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۲
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013796
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۹
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : رسالت
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013795
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۹
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : کوچه مشکی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013791
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۹
تعداد بازدید : 13
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : پشت بیمارستان بوعلی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013788
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013785
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013783
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013781
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013779
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : میدان دانشگاه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013774
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۸
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013765
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱
تعداد بازدید : 15
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013764
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013745
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۸
تعداد بازدید : 15
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013738
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 15
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013732
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۴
تعداد بازدید : 14
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار کولاب
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013723
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۳
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013722
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۳
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013721
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۳
تعداد بازدید : 18
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شکریه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013718
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۲
تعداد بازدید : 15
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013716
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۲
تعداد بازدید : 15
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013713
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013707
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013698
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 14
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013672
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۰
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013682
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۰
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013633
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۳
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013620
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۷
تعداد بازدید : 26
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک فرهنگیان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013614
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۶
تعداد بازدید : 28
صفحه 1 از 19 ;