املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014492
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014480
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲۷
تعداد بازدید : 34
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014417
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۷
تعداد بازدید : 30
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014383
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۰
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014382
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۰
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014330
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 34
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014329
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 33
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014328
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 37
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014315
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014301
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 57
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده کشین
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014246
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۰
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده سد اکباتان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014241
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۰
تعداد بازدید : 31
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014234
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۱۹
تعداد بازدید : 29
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014141
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۹
تعداد بازدید : 73
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014107
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تعداد بازدید : 100
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : شهرک شهید بهشتی
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014098
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تعداد بازدید : 96
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014068
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۱
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014042
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۱۱
تعداد بازدید : 67
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013942
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۱۷
تعداد بازدید : 75
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013873
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۲۵
تعداد بازدید : 64
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013839
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۹
تعداد بازدید : 75
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013844
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۹
تعداد بازدید : 57
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013804
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۲
تعداد بازدید : 78
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013748
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۹
تعداد بازدید : 70
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار کولاب
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013712
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 57
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : امامزاده کوه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013702
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 65
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : روستای شورین
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013687
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 60
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013688
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 64
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013610
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۶
تعداد بازدید : 71
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013609
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۶
تعداد بازدید : 78
صفحه 1 از 6 ;