املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بعثت
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013804
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۲
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013748
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۹
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار کولاب
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013712
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : امامزاده کوه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013702
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : روستای شورین
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013687
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013688
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 22
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013610
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۶
تعداد بازدید : 26
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013609
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۶
تعداد بازدید : 33
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013603
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۴
تعداد بازدید : 25
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013574
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۳۰
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013569
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۹
تعداد بازدید : 36
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013494
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۱۲
تعداد بازدید : 30
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار کولاب
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013457
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۴
تعداد بازدید : 31
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : استادان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013424
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۲
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013418
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۲۲
تعداد بازدید : 45
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : روستای سولان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013364
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۶/۱
تعداد بازدید : 58
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013259
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۱۲
تعداد بازدید : 58
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013242
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۵/۷
تعداد بازدید : 72
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده حیدره
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013211
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۷
تعداد بازدید : 61
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار کولاب
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013208
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۶
تعداد بازدید : 58
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013195
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۴
تعداد بازدید : 51
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013189
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۲۱
تعداد بازدید : 64
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013171
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۵
تعداد بازدید : 59
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده گنجنامه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013169
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۵
تعداد بازدید : 58
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013168
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۵
تعداد بازدید : 59
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013161
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۱۳
تعداد بازدید : 58
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013100
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۴/۳
تعداد بازدید : 63
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : سد اکباتان
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013063
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳۰
تعداد بازدید : 70
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : امامزاده کوه
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013052
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳۰
تعداد بازدید : 56
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013045
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۳/۳۰
تعداد بازدید : 56
صفحه 1 از 5 ;