املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014401
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱۲
تعداد بازدید : 51
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014169
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تعداد بازدید : 87
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014156
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تعداد بازدید : 87
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014156
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تعداد بازدید : 82
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : پاستور
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013978
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۲۷
تعداد بازدید : 124
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : میدان بیمه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013850
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۲۱
تعداد بازدید : 50
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013753
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۹
تعداد بازدید : 88
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013737
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 102
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013737
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 76
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013737
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 80
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013727
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۴
تعداد بازدید : 102
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013724
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۳
تعداد بازدید : 60
صفحه 1 از 1 ;