املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013758
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳۰
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013758
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳۰
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013758
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳۰
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013758
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳۰
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013758
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳۰
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013726
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۴
تعداد بازدید : 15
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012841
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۱۰
تعداد بازدید : 72
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012841
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۱۰
تعداد بازدید : 72
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012841
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۱۰
تعداد بازدید : 84
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012841
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۱۰
تعداد بازدید : 77
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012841
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۲/۱۰
تعداد بازدید : 80
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20012386
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۹/۲۹
تعداد بازدید : 148
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : میدان دانشگاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20011685
تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۴/۱۶
تعداد بازدید : 215
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20010326
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۵/۲۱
تعداد بازدید : 388
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : میدان امام
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009903
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۲/۲۸
تعداد بازدید : 452
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : طالقانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009852
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۲/۸
تعداد بازدید : 507
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : طالقانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009852
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۲/۸
تعداد بازدید : 449
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : طالقانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009852
تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۲/۸
تعداد بازدید : 510
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009548
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۱/۸
تعداد بازدید : 453
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009548
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۱/۸
تعداد بازدید : 489
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009437
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۱۸
تعداد بازدید : 489
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009436
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۱۸
تعداد بازدید : 510
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : پاستور
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009264
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۹/۱۹
تعداد بازدید : 534
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009079
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۶/۲۳
تعداد بازدید : 644
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : میرزاده عشقی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20009068
تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۶/۲۲
تعداد بازدید : 533
صفحه 1 از 1 ;