املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014341
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014339
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : فرهنگ
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014337
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014336
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014334
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014332
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شکریه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014320
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014319
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014318
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014312
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۳۰
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014312
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۳۰
تعداد بازدید : 29
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014311
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۳۰
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014306
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۹
تعداد بازدید : 33
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار مدنی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014304
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014302
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 43
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014300
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : هنرستان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014298
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۸
تعداد بازدید : 141
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014297
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 60
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014296
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 50
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : کمال آباد
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014292
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 46
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : عمار
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014291
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 49
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014287
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 42
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014286
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۷
تعداد بازدید : 139
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : طالقانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014279
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 25
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شکریه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014278
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 26
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014277
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۶
تعداد بازدید : 25
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014275
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۵
تعداد بازدید : 32
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014274
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۵
تعداد بازدید : 37
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014273
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۵
تعداد بازدید : 29
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رسالت
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20014272
تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۱/۲۵
تعداد بازدید : 28
صفحه 1 از 78 ;