املاک پلاک همدان www.Plake.ir


جستجو
No Image
فروش مغازه
شهر : همدان
منطقه : خیابان شهدا
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014342
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014341
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 8
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014340
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014339
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 8
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014338
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : فرهنگ
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014337
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014336
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 9
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : فرهنگ
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014335
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 6
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : فرهنگ
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014335
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014334
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013783
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 58
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014333
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014332
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک شهید بهشتی
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014331
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014330
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014328
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 9
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014329
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 9
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014327
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 50
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014326
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 10
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014325
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲
تعداد بازدید : 12
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : صدف
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014324
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : رکنی
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014323
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 18
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014322
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : دره مرادبیگ
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014321
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شکریه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014320
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014319
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014318
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014317
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 14
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : بلوار ارم
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014315
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : روستای یلفان
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014316
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۱
تعداد بازدید : 17

صفحه 1 از 120