املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • مغازه
  متراژ بنا : 125
  منطقه : گیشا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 135
  منطقه : بعثت
 • خانه
  متراژ بنا : 230
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 123
  منطقه : 18 متری شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 62
  منطقه : فرهنگ
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 62
  منطقه : فرهنگ
 • زمین
  متراژ بنا : 0
  منطقه : مریانج
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 146
  منطقه : بعثت
 • خانه
  متراژ بنا : 160
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 360
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 73
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 121
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 94
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 97
  منطقه : پشت بیمارستان بوعلی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 87
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 89
  منطقه : شریعتی
 • زمین
  متراژ بنا : 0
  منطقه : جاده ملایر
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 60
  منطقه : بلوار مدنی
 • خانه
  متراژ بنا : 180
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 170
  منطقه : شهرک مدرس
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : رکنی
 • خانه
  متراژ بنا : 115
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 430
  منطقه : بلوار احمدی روشن
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : 18 متری شکریه
 • خانه
  متراژ بنا : 180
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 62
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 125
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بلوار احمدی روشن
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بلوار احمدی روشن
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 27
  منطقه : شهید زمانی
 • مغازه
  متراژ بنا : 24
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 84
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 54
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : 18 متری شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 94
  منطقه : مهدیه