املاک پلاک همدان www.Plake.ir


جستجو
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014749
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۴
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014748
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۴
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : بلوار شاهد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014747
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 12
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014746
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 12
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014745
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 7
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014744
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 10
No Image
رهن واجاره مغازه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014743
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014742
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014741
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014741
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014741
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۳
تعداد بازدید : 11
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : طالقانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014740
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۱
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014739
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۱
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : هنرستان
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014738
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۱
تعداد بازدید : 25
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014737
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۰
تعداد بازدید : 22
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014736
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۰
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014735
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۰
تعداد بازدید : 24
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014734
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۰
تعداد بازدید : 19
No Image
پیش فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014734
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۰
تعداد بازدید : 19
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014733
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۲۰
تعداد بازدید : 21
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014732
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۹
تعداد بازدید : 26
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014731
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۹
تعداد بازدید : 24
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014730
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۹
تعداد بازدید : 78
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : بلوار بهادربیگی
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014729
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۹
تعداد بازدید : 123
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014728
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : جاده تهران
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014727
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 27
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014726
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 27
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014725
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 28
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014724
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 29
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014723
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۴/۱۸
تعداد بازدید : 28

صفحه 1 از 109