املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 87
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 131
  منطقه : طالقانی
 • خانه
  متراژ بنا : 140
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 87
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 30
  منطقه : خیابان شهدا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 117
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 93
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 92
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 98
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 101
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 84
  منطقه : شکریه
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 93
  منطقه : بلوار احمدی روشن
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 147
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 240
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 117
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 117
  منطقه : مهدیه
 • باغ باغچه
  متراژ بنا : 90
  منطقه : جاده گنجنامه
 • خانه
  متراژ بنا : 240
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 132
  منطقه : شهرک شهید بهشتی
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : خیابان شهدا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : خیابان شهدا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 55
  منطقه : کمال آباد
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • مغازه
  متراژ بنا : 50
  منطقه : پاستور
 • مغازه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : صدف
 • خانه
  متراژ بنا : 70
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 74
  منطقه : شهرک مدرس
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : رسالت
 • مغازه
  متراژ بنا : 300
  منطقه : بلوار احمدی روشن
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 74
  منطقه : شهرک مدرس
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 115
  منطقه : جهان نما
 • مغازه
  متراژ بنا : 60
  منطقه : سنگ شیر
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 170
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 170
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 128
  منطقه : جهان نما
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 100
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : خیابان کرمانشاه