املاک پلاک همدان www.Plake.ir


جستجو
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014512
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014511
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014510
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014509
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014508
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : آرام
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014507
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش زمین
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدنی ف3
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014506
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014505
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : میدان باباطاهر
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014504
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014503
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014502
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014501
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : کمال آباد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014500
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 3
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014499
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 5
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014498
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : اعتمادیه
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014496
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۵
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش کارخانه کارگاه
شهر : همدان
منطقه : جاده ملایر
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014495
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 7
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014494
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 10
No Image
فروش خانه
شهر : همدان
منطقه : شهرک فرهنگیان
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014493
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش باغ باغچه
شهر : همدان
منطقه : عباس آباد
مساحت زمین :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014492
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014491
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۳/۳
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بعثت
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014486
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳۱
تعداد بازدید : 23
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014490
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳۱
تعداد بازدید : 18
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار احمدی روشن
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014489
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳۱
تعداد بازدید : 17
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014126
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳۱
تعداد بازدید : 84
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهرک مدرس
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014488
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳۰
تعداد بازدید : 18
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014487
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۳۰
تعداد بازدید : 16
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014485
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲۹
تعداد بازدید : 24
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رسالت
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014484
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲۹
تعداد بازدید : 22
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20014483
تاریخ ثبت : ۱۴۰۳/۲/۲۹
تعداد بازدید : 20

صفحه 1 از 101