املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 65
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 73
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 116
  منطقه : رکنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 106
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 106
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 106
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 111
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 111
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 111
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : رکنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : رکنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 165
  منطقه : گلزار
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 125
  منطقه : شهرک فرهنگیان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 179
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 73
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 74
  منطقه : مهدیه
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 131
  منطقه : امامزاده عبدالله
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 100
  منطقه : جهان نما
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 87
  منطقه : استادان
 • خانه
  متراژ بنا : 125
  منطقه : جانبازان
 • خانه
  متراژ بنا : 100
  منطقه : 18 متری شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 130
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 205
  منطقه : میرزاده عشقی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 180
  منطقه : پاستور
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 73
  منطقه : بلوار احمدی روشن
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : امامزاده عبدالله
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 67
  منطقه : بوعلی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 155
  منطقه : بعثت
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : بلوار خواجه رشید