املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی پیشرفته
قدیمی نوساز تا
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : امامزاده عبدالله
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013830
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013829
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : استادان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013818
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 7
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013803
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۱۲
تعداد بازدید : 8
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013797
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۹/۹
تعداد بازدید : 17
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار احمدی روشن
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013757
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۹
تعداد بازدید : 30
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : امامزاده عبدالله
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013754
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۹
تعداد بازدید : 26
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : پردیس
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013734
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 18
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار کاشانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013733
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۷
تعداد بازدید : 25
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013730
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۴
تعداد بازدید : 27
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013728
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۴
تعداد بازدید : 22
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : استادان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013725
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۳
تعداد بازدید : 22
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013717
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۲
تعداد بازدید : 31
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013708
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 25
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار خواجه رشید
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013705
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 22
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013703
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 25
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013689
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۱
تعداد بازدید : 28
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بوعلی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013681
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۰
تعداد بازدید : 25
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013679
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۲۰
تعداد بازدید : 33
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013637
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۱۳
تعداد بازدید : 33
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013622
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۹
تعداد بازدید : 35
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : هنرستان
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013618
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۷
تعداد بازدید : 34
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013612
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۶
تعداد بازدید : 43
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013602
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۴
تعداد بازدید : 37
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013594
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۸/۳
تعداد بازدید : 30
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013580
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۳۰
تعداد بازدید : 38
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : سعیدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013577
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۳۰
تعداد بازدید : 39
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : عمار
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013560
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۹
تعداد بازدید : 45
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013550
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۷
تعداد بازدید : 47
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت کل یا ودیعه : تومان
قیمت به متر یا اجاره : تومان
کد ملک : 20013549
تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۷/۲۷
تعداد بازدید : 38
صفحه 1 از 9 ;