املاک پلاک همدان www.Plake.ir

املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 155
  منطقه : بعثت
 • مغازه
  متراژ بنا : 11
  منطقه : بوعلی
 • مغازه
  متراژ بنا : 18
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 300
  منطقه : مهدیه
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : عباس آباد
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 62
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 18
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 18
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 154
  منطقه : مهدیه
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : جاده حیدره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : هنرستان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : هنرستان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : هنرستان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : هنرستان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : هنرستان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : هنرستان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : شهرک مدرس
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : جاده حیدره
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • مغازه
  متراژ بنا : 9
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 61
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : شکریه
 • خانه
  متراژ بنا : 80
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 32
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 68
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 170
  منطقه : شهرک مدرس
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 50
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • مغازه
  متراژ بنا : 70
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : شکریه
 • مغازه
  متراژ بنا : 23
  منطقه : هنرستان
 • مغازه
  متراژ بنا : 18
  منطقه : هنرستان
 • مغازه
  متراژ بنا : 25
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 100
  منطقه : 18 متری شکریه
بالا