املاک پلاک همدان plake.ir

املاک پلاک همدان Plake.ir

جستجوی املاک

انتخاب مناطق

انتخاب مناطق

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : بلوار فاطمیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : بلوار فاطمیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : بلوار فاطمیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : بلوار فاطمیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : بلوار فاطمیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 140
  منطقه : بلوار فاطمیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 135
  منطقه : استادان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 57
  منطقه : کمال آباد
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 82
  منطقه : طالقانی
 • خانه
  متراژ بنا : 270
  منطقه : شهرک مدرس
 • خانه
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بلوار آزادگان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 158
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 74
  منطقه : شریعتی
 • خانه
  متراژ بنا : 270
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 68
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 92
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : سعیدیه بالا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : سعیدیه بالا
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 77
  منطقه : پردیس
 • خانه
  متراژ بنا : 90
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 107
  منطقه : شریعتی
 • خانه
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 44
  منطقه : میرزاده عشقی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 133
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه جعفری
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 65
  منطقه : بلواردانشگاه ابوذر
 • مغازه
  متراژ بنا : 200
  منطقه : مهدیه حقگویان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 70
  منطقه : پاستور
 • خانه
  متراژ بنا : 140
  منطقه : مهدیه سلمان
 • مغازه
  متراژ بنا : 130
  منطقه : سعیدیه بالا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 59
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • خانه
  متراژ بنا : 100
  منطقه : میرزاده عشقی
 • مغازه
  متراژ بنا : 270
  منطقه : مهدیه جعفری
 • مغازه
  متراژ بنا : 42
  منطقه : میدان شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 14
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • مغازه
  متراژ بنا : 16
  منطقه : بوعلی پایین
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بلوار مدنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 125
  منطقه : بلوار بعثت
در حال بارگزاری ...
بالا