املاک پلاک همدان www.Plake.ir

املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • زمین
  متراژ بنا : 0
  منطقه : بوعلی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 201
  منطقه : بوعلی
 • مغازه
  متراژ بنا : 20
  منطقه : تختی
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : عباس آباد
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 73
  منطقه : بلوار مدنی
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : بلوار جوان
 • مغازه
  متراژ بنا : 51
  منطقه : پاستور
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 112
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 103
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 103
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 97
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 103
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 146
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 122
  منطقه : بلوار خرمرودی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 132
  منطقه : بلوار خرمرودی
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • مغازه
  متراژ بنا : 44
  منطقه : میدان امام
 • مغازه
  متراژ بنا : 36
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 141
  منطقه : شکریه
 • خانه
  متراژ بنا : 120
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 130
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 108
  منطقه : بعثت
 • خانه
  متراژ بنا : 90
  منطقه : استادان
 • خانه
  متراژ بنا : 70
  منطقه : استادان
 • مغازه
  متراژ بنا : 16
  منطقه : 18 متری شکریه
 • خانه
  متراژ بنا : 340
  منطقه : مهدیه
 • انبارو_سالن
  متراژ بنا : 0
  منطقه : چهار راه میدان بار
 • خانه
  متراژ بنا : 130
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 91
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 173
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 33
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • خانه
  متراژ بنا : 140
  منطقه : شهرک مدرس
 • خانه
  متراژ بنا : 60
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 90
  منطقه : متخصصین
 • مغازه
  متراژ بنا : 15
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 200
  منطقه : میرزاده عشقی
بالا