املاک پلاک همدان plake.ir

املاک پلاک همدان Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • خانه
  متراژ بنا : 240
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 153
  منطقه : بلوار کاشانی
 • مغازه
  متراژ بنا : 24
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 450
  منطقه : شهرک مدرس
 • خانه
  متراژ بنا : 480
  منطقه : پاستور
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 67
  منطقه : میرزاده عشقی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 102
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 91
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 63
  منطقه : بلوار کاشانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : میرزاده عشقی
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : جاده حیدره
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : جاده حیدره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 51
  منطقه : مهدیه
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : میدان بیمه
 • خانه
  متراژ بنا : 115
  منطقه : شهرک مدرس
 • مغازه
  متراژ بنا : 85
  منطقه : عین القضات
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 60
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : شهرک چمران
 • خانه
  متراژ بنا : 200
  منطقه : پیشاهنگی
 • خانه
  متراژ بنا : 355
  منطقه : مهدیه
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 125
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 85
  منطقه : بعثت
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 128
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : جوادیه
 • خانه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 60
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 118
  منطقه : میرزاده عشقی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : میدان فردوسی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : میدان فردوسی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : میدان فردوسی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 111
  منطقه : میدان فردوسی
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : بلوار مدنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : بلوار دانشگاه
در حال بارگزاری ...
بالا