املاک پلاک همدان plake.ir

 • PlakeRight.jpg
املاک پلاک همدان Plake.ir
 • PlakeLeft.jpg

جستجوی املاک

انتخاب مناطق

انتخاب مناطق

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 68
  منطقه : سعیدیه_بالا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 100
  منطقه : بلوار_کاشانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : بلوار_کاشانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 115
  منطقه : مهدیه_حقگویان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 89
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 89
  منطقه : جوادیه
 • مغازه_واملاک_تجاری
  متراژ بنا : 18
  منطقه : میدان باباطاهر
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 92
  منطقه : سعیدیه_پایین
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 147
  منطقه : مهدیه_روحانی
 • خانه
  متراژ بنا : 450
  منطقه : مهدیه_روحانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 88
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : شهید_زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 55
  منطقه : شهید_زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 106
  منطقه : سی متری عمار
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 106
  منطقه : سی متری عمار
 • خانه
  متراژ بنا : 160
  منطقه : مهدیه_جعفری
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 137
  منطقه : مهدیه_چهارراه_پژوهش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 84
  منطقه : مهدیه_حقگویان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 145
  منطقه : استادان
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • مغازه_واملاک_تجاری
  متراژ بنا : 20
  منطقه : خیابان_کرمانشاه
 • خانه
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بلوار_بعثت
 • خانه
  متراژ بنا : 40
  منطقه : رکنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 71
  منطقه : سی متری عمار
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : خیابان_کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 145
  منطقه : استادان
 • خانه
  متراژ بنا : 70
  منطقه : مهدیه_سلمان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 116
  منطقه : مهدیه_بلوار_قائم
 • خانه
  متراژ بنا : 100
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : بوعلی_پایین
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 65
  منطقه : مهدیه_جعفری
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : مهدیه_درفشی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : مهدیه_حقگویان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 70
  منطقه : میرزاده_عشقی
 • مغازه_واملاک_تجاری
  متراژ بنا : 270
  منطقه : خیابان_شهدا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : بوعلی_پایین
 • خانه
  متراژ بنا : 137
  منطقه : میرزاده_عشقی
 • خانه
  متراژ بنا : 25
  منطقه : خیابان_کرمانشاه
 • خانه
  متراژ بنا : 290
  منطقه : شهید_زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : نواب
در حال بارگزاری ...
بالا