املاک پلاک همدان www.Plake.ir

املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • مغازه
  متراژ بنا : 16
  منطقه : بوعلی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بعثت
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 60
  منطقه : شهید زمانی
 • زمین
  متراژ بنا : 0
  منطقه : جانبازان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 145
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 105
  منطقه : بلوار کاشانی
 • مغازه
  متراژ بنا : 18
  منطقه : حصار امام
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 89
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 334
  منطقه : شهرک فرهنگیان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 62
  منطقه : عمار
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 100
  منطقه : خیابان باباطاهر
 • مغازه
  متراژ بنا : 17
  منطقه : بوعلی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 62
  منطقه : سنگ شیر
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 70
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 65
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : شکریه
 • مغازه
  متراژ بنا : 9
  منطقه : میدان امام
 • خانه
  متراژ بنا : 200
  منطقه : پاستور
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 85
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 80
  منطقه : 18 متری شکریه
 • خانه
  متراژ بنا : 250
  منطقه : شهرک مدرس
 • مغازه
  متراژ بنا : 136
  منطقه : میرزاده عشقی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 60
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 91
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 97
  منطقه : کوچه مشکی
 • خانه
  متراژ بنا : 130
  منطقه : هنرستان
 • مغازه
  متراژ بنا : 10
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 111
  منطقه : طالقانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : جانبازان
 • خانه
  متراژ بنا : 230
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 55
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : بلوار خرمرودی
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 200
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 97
  منطقه : بعثت
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 160
  منطقه : بعثت
 • خانه
  متراژ بنا : 75
  منطقه : شهید زمانی
 • مغازه
  متراژ بنا : 47
  منطقه : شریعتی
بالا