املاک پلاک همدان plake.ir

املاک پلاک همدان Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 86
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 260
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 260
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 70
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 52
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 84
  منطقه : عمار
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 63
  منطقه : تختی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 108
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 180
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 127
  منطقه : هنرستان
 • خانه
  متراژ بنا : 260
  منطقه : بلوار کولاب
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 65
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 125
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 84
  منطقه : کوچه مشکی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 61
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 96
  منطقه : هنرستان
 • مغازه
  متراژ بنا : 10
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : آبشینه
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : آبشینه
 • باغ_باغچه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : آبشینه
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 120
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 200
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 445
  منطقه : بلوار خواجه رشید
 • مغازه
  متراژ بنا : 15
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 84
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 110
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 190
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 50
  منطقه : شریعتی
 • مغازه
  متراژ بنا : 30
  منطقه : شهید زمانی
 • خانه
  متراژ بنا : 624
  منطقه : بلوار مدنی
 • خانه
  متراژ بنا : 110
  منطقه : شهید زمانی
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 80
  منطقه : بلوار دانشگاه
 • خانه
  متراژ بنا : 180
  منطقه : مهدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : 18 متری شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 128
  منطقه : متخصصین
 • خانه
  متراژ بنا : 120
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 151
  منطقه : بلوار ارم
 • خانه
  متراژ بنا : 120
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 95
  منطقه : شهناز
در حال بارگزاری ...
بالا