املاک پلاک همدان www.Plake.ir

املاک پلاک همدان www.Plake.ir

جستجوی املاک

سپردن ملک

آخرین املاک ثبتی برای فروش
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : رکنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : رکنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 76
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 72
  منطقه : سنگ شیر
 • خانه
  متراژ بنا : 300
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 30
  منطقه : خیابان شهدا
 • مغازه
  متراژ بنا : 63
  منطقه : خیابان شهدا
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 61
  منطقه : بوعلی
 • خانه
  متراژ بنا : 320
  منطقه : شریعتی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 50
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 118
  منطقه : شهید زمانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 112
  منطقه : بلوار مدنی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 112
  منطقه : بلوار مدنی
 • زمین
  متراژ بنا : 0
  منطقه : طالقانی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : شهید زمانی
 • خانه
  متراژ بنا : 0
  منطقه : 18 متری شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 0
  منطقه : فرهنگ
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 93
  منطقه : استادان
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 178
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 178
  منطقه : سعیدیه
آخرین املاک ثبتی برای رهن و اجاره
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 97
  منطقه : سعیدیه
 • خانه
  متراژ بنا : 106
  منطقه : بلوار کاشانی
 • خانه
  متراژ بنا : 500
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 82
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 40
  منطقه : تختی
 • مغازه
  متراژ بنا : 20
  منطقه : تختی
 • خانه
  متراژ بنا : 150
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 121
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 86
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 100
  منطقه : خیابان کرمانشاه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : مهدیه
 • مغازه
  متراژ بنا : 45
  منطقه : شکریه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 47
  منطقه : سعیدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 53
  منطقه : میرزاده عشقی
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 169
  منطقه : جوادیه
 • خانه
  متراژ بنا : 85
  منطقه : جوادیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 90
  منطقه : مهدیه
 • آپارتمان
  متراژ بنا : 75
  منطقه : بوعلی
بالا